оборудованиезаконинфракрасноеновостина первую страницу

 

 «обзоры «события «пресса «архив

к оглавлению


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА № 1241
Про тарифи, диференційовані за періодами часу

20.12.2001 Київ
Згідно з Указом Президента України від 21 квітня 1998 р. № 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України" та на виконання пункту 4 протокольного доручення Кабінету Міністрів України від 16.10.01 № 15307/98, Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Встановити, що з 1 січня 2002 р. енергопостачальні компанії, які визначають роздрібні тарифи на електричну енергію для споживачів згідно з Умовами та Правилами здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, для розрахунків із споживачами І та II класів напруги формують тарифи, диференційовані за періодами часу, виходячи із рівня роздрібних тарифів на електричну енергію, встановлених для відповідних класів споживачів. Ставка тарифу для кожного періоду часу визначається шляхом множення встановленого роздрібного тарифу для споживачів відповідного класу на тарифний коефіцієнт.
2. Для визначення меж періодів за годинами доби (нічного, напівпікового та пікового), встановити на 2002 рік такі чотири сезони: 1-й - листопад, грудень, січень, лютий; 2-й - березень; 3-й - квітень, травень, червень, липень, серпень; 4-й - вересень, жовтень. Межі періодів за годинами доби для кожного сезону встановлюються відповідними службами НЕК "Укренерго" за погодженням із НКРЕ.
3. Для визначення рівня ставок тарифів, диференційованих за періодами часу, для кожного періоду (нічний, напівпіковий, піковий) та всіх сезонів встановлюються такі тарифні коефіцієнти та тривалість періодів:

Період часу  нічний напівпіковий піковий
Тарифні коефіцієнти  0,25  1,02 1,8
Тривалість періоду, год. 11 6

4.Постанову НКРЕ від 29.12.98 р. № 1676, визнати такою, що втратила чинність з 1 січня 2002 р.


Голова Комісії Ю.Проданопольный 

вверх


META Aport Ranker be number one

© 2000-2001go all right

«новости «инфракрасное «закон «оборудование